ที่ปรึกษา มูลนิธิฯ

ที่ปรึกษา มูลนิธิฯ


  • นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์

  • นายอมรพันธุ์ นิมานันท์

  • พันเอก(พิเศษ) ชิต แดงปรก

  • ศาสตราจารย์ ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์

  • ดร.กฤษฎา ให้วัฒนานุกูล

  • นายจิรเดช นุ่มปาน

  • พลตรี โฆสิตพงษ์ นิลเอก

  • นายวิโรจน์ เย็นสวิัสดิ์

 282
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์