Green Market

Green Market

5 Items
ข้ามฟากมายังภาคอีสานกันบ้างกับตลาดสีเขียวที่ชาวบ้านในขอนแก่นร่วมแรงร่วมใจผลักดันให้เกิดขึ้นจากความร่วมมือหลายฝ่าย ทั้งเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภาคอีสาน ชุมชน และทางเทศบาลเอง
1125 Visitor
แม้จะเป็นจังหวัดที่เล็กที่สุดในภาคเหนือ แต่หัวใจของคนลำพูนกลับโต๊โตใหญ่คับอก โดยเฉพาะความปรารถนาดีในการส่งมอบสิ่งดีๆ ให้แก่กันและให้แก่โลก อย่างตลาด ‘รักพูนพูน’ ตลาดปลอดสารพิษที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากพระธาตุหริภุญชัย
736 Visitor
กาดชุมชนเชียงใหม่ อาหารปลอดภัย ตั้งอยู่ภายในโครงการจริงใจมาร์เก็ต ถนนอัษฏาธร ตำบลป่าตัน อำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นแหล่งรวบรวมสินค้าปลอดสารพิษ ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ และพืชผัก-ผลไม้ไร้สารคมีจากกลุ่มเกษตรกรที่ทำไร่แบบเกษตรอินทรีย์
916 Visitor
ยังคงอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ แต่คราวนี้ย้ายไปยังตำบลสุเทพ กับตลาดที่ไม่ได้วางตัวเป็นตลาด หากแต่ทำหน้าที่เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการผลิต แปรรูป และตลาดที่เป็นธรรมของชุมชน ความน่ารักของที่นี่คือการที่ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการกำหนดกฎกติกาต่าง ๆ ภายในตลาดแห่งนี้
1102 Visitor
ไปแอ่วเหนือกันเตอะ กับกาดน่าฮัก ๆ ที่เพิ่งเปิดสดๆ ร้อนๆ ‘Meechok Organic Community ชุมชนอินทรีย์ มีโชค’ ที่ตั้งขึ้นจากความร่วมมือของ มีโชค พลาซ่า เครือข่ายเชียงใหม่ เขียว สวย หอม และฮักเวียงช็อป สู่ตลาดผลิตภัณฑ์อินทรีย์สดใหม่
696 Visitor
4603 Visitor
Create a website for free Online Stores