• Home

  • News & Activities

News & Activities

  • Home

  • News & Activities

;

News & Activities

111 Items
“มิติใหม่สินค้าเกษตรไทยบนโลกออนไลน์” www.ouikum.com เป็นเว็บไซต์ซื้อขายสินค้าเกษตรออนไลน์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมฟรี สำหรับเกษตรกรได้ใช้ขายและกระจายสินค้าเกษตรและแปรรูปแก่ผู้บริโภค ตัวอย่างสินค้า เช่น สินค้าลดการเผา สินค้าเกาตรอินทรีย์ สินค้าเกษตรอินทรีย์PGS ผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้าเกษตรทั่วไป ปุ๋ยอินทรีย์ อุปกรณ์ทางการเกษตร และเมล็ดพันธุ์ เป็นต้น
19 Visitor
พลังอันยิ่งใหญ่ไม่ใช่พลังจากแรงกาย พลังจากอำนาจเงิน พลังจากการศึกษาหรือความรู้ พลังที่ยิ่งใหญ่อยู่ที่พลังแห่งความหวัง ผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่คือผู้ที่มีความตั้งใจอย่างมุ่งมั่นที่จะส่งผ่านความหวังให้ผู้คนให้มากที่สุด และนั่นคือพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่
78 Visitor
3513 Visitor
Create a website for free Online Stores