ร่วมเป็นวิทยากรหลักสูตร"รอบรู้เกษตรอินทรีย์" ที่จัดโดยกรมพัฒนาที่ดิน ณ จังหวัดขอนแก่น

ร่วมเป็นวิทยากรหลักสูตร"รอบรู้เกษตรอินทรีย์" ที่จัดโดยกรมพัฒนาที่ดิน ณ จังหวัดขอนแก่น

30 กรกฎาคม 2562 ดร.ตะวัน ห่างสูงเนิน ประธานมูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) พร้อมด้วยทีมส่งเสริมและผู้ประสานงานเครือข่ายประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(สภาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี) ของมูลนิธิฯ ร่วมเป็นวิทยากรในหัวข้อ " การตลาดเกษตรอินทรีย์ เหลียวหลังแลหน้า พัฒนาสู่ตลาดแห่งอนาคต" ตามโครงการฝึกอบรมด้านการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ หลักสูตร "รอบรู้เกษตรอินทรีย์" หลักสูตรย่อย "สรุปบทเรียนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ พี จี เอส ปี 2562 และแนวทางดำเนินการต่อ" ที่จัดโดยกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ จังหวัดขอนแก่น โดยมีสมาชิกกลุ่มเกษตรเกษตรอินทรีย์ PGS และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกว่า 130 ราย

 107
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์