ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

195 รายการ
วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 มูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) โดยเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ได้เข้าร่วมการสัมมนาแลกเปลี่ยนระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: การจัดการการเผาเกษตรกรรมด้วยแนวทางการจัดการภูมิทัศน์และการใช้ประโยชน์ฟางข้าว ซึ่งจัดโดยองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน หรือ GIZ ณ เดอะ ริเวอร์รี บาย กะตะธานี จังหวัดเชียงราย
105 ผู้เข้าชม
ภาวะโลกรวน หรือ Climate Change คือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกที่รุนแรงแปรปรวน และเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติต่าง ๆ ซึ่งสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะโลกรวนก็คือก๊าซเรือนกระจกที่มีปริมาณมากจนโลกไม่สามารถรักษาสมดุลไว้ได้นั่นเอง
108 ผู้เข้าชม
2 มิถุนายน 2566 มูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) โดยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมมูลนิธิฯ ได้เข้าร่วมการประชุมกลุ่มแปลงใหญ่ข้าว ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีคุณเกียรติศักดิ์ มาลา นายกเทศมนตรีตำบลขี้เหล็ก เป็นประธานเปิดการประชุม
76 ผู้เข้าชม
20 เมษายน 2566 ดร.ตะวัน ห่างสูงเนิน ประธานมูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ เข้ารดน้ำดำหัว รศ.เพทาย พงษ์เพียจันทร์, รศ.พันทิพา พงษ์เพียจันทร์ และ ผศ.ดร.นรินทร์ ทองวิทยา กรรมการและที่ปรึกษามูลนิธิฯ เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทย 
163 ผู้เข้าชม
5 เมษายน 2566 มูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) โดย ดร.กฤษฎา ให้วัฒนานุกูล กรรมการมูลนิธิฯ ได้เข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง "คุณภาพสิ่งแวดล้อม คุณภาพอากาศ: วาระเร่งด่วนแห่งชาติในการแสวงหาเครื่องมือเพื่อคุ้มครองสิทธิในชีวิตของประชาชน"
4413 ผู้เข้าชม
16 ธันวาคม 2565 มูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) โดยเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิฯ ได้เข้าร่วมงานเปิดตัวสมาคมผู้ประเมินมูลค่าทางสังคมไทย (Social Value Thailand Assosiation) ณ โรงแรม Wintree City Resort จังหวัดเชียงใหม่ ทางสมาคมได้จัดงานการประชุมสัมมนา “Social Value Thailand Forum 2022”
145 ผู้เข้าชม
34808 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์