ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

114 รายการ
วันที่ 11 ตุลาคม 2562 ดร.ตะวัน ห่างสูงเนิน พร้อมกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมจากมูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม(ประเทศไทย) เข้าร่วมประชุมวางแผนการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าว ปี 62 สมาชิกหยุดการเผากลุ่มนาแปลงใหญ่อำเภอแม่ริม โดยในการเก็บเกี่ยวครั้งนี้ทางมูลนิธิฯ ได้รับการสนับสนุนรถเกี่ยวข้าวจากทหาร จากกองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 3 กรมการสัตว์ทหารบก ในราคาที่เป็นธรรม เพื่อช่วยส่งเสริมโครงการลดการเผาบนพื้นที่เกษตรกรรมในประเทศไทย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
20 ผู้เข้าชม
พบกับพวกเราได้ที่งานเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 9ณ หอประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่ตั้งแต่วันที่ 7-11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00-21.00 น.
41 ผู้เข้าชม
www.ouikum.com ได้เปิดพื้นที่ให้บริการโฆษณาสินค้าบนหน้าแรกของเว็บไซต์ ภายในเดือนกันยายนนี้เท่านั้น
24 ผู้เข้าชม
“มิติใหม่สินค้าเกษตรไทยบนโลกออนไลน์” www.ouikum.com เป็นเว็บไซต์ซื้อขายสินค้าเกษตรออนไลน์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมฟรี สำหรับเกษตรกรได้ใช้ขายและกระจายสินค้าเกษตรและแปรรูปแก่ผู้บริโภค ตัวอย่างสินค้า เช่น สินค้าลดการเผา สินค้าเกาตรอินทรีย์ สินค้าเกษตรอินทรีย์PGS ผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้าเกษตรทั่วไป ปุ๋ยอินทรีย์ อุปกรณ์ทางการเกษตร และเมล็ดพันธุ์ เป็นต้น
56 ผู้เข้าชม
พลังอันยิ่งใหญ่ไม่ใช่พลังจากแรงกาย พลังจากอำนาจเงิน พลังจากการศึกษาหรือความรู้ พลังที่ยิ่งใหญ่อยู่ที่พลังแห่งความหวัง ผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่คือผู้ที่มีความตั้งใจอย่างมุ่งมั่นที่จะส่งผ่านความหวังให้ผู้คนให้มากที่สุด และนั่นคือพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่
104 ผู้เข้าชม
15 สิงหาคม 2562 ดร.ตะวัน ห่างสูงเนิน ประธานมูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) พร้อมด้วยทีมงานของมูลนิธิฯ และผู้ประสานงานเครือข่ายประจำภาคเหนือ(สภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่) ของมูลนิธิฯ ร่วมเป็นวิทยากรในหัวข้อ " การตลาดเกษตรอินทรีย์ เหลียวหลังแลหน้า พัฒนาสู่ตลาดแห่งอนาคต" ตามโครงการฝึกอบรมด้านการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ หลักสูตร "รอบรู้เกษตรอินทรีย์" หลักสูตรย่อย "สรุปบทเรียนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ พี จี เอส ปี 2562 และแนวทางดำเนินการต่อ" ที่จัดโดยกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีสมาชิกกลุ่มเกษตรเกษตรอินทรีย์ PGS และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกว่า 100 ราย
73 ผู้เข้าชม
3662 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์