ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

193 รายการ
2 มิถุนายน 2566 มูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) โดยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมมูลนิธิฯ ได้เข้าร่วมการประชุมกลุ่มแปลงใหญ่ข้าว ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีคุณเกียรติศักดิ์ มาลา นายกเทศมนตรีตำบลขี้เหล็ก เป็นประธานเปิดการประชุม
18 ผู้เข้าชม
20 เมษายน 2566 ดร.ตะวัน ห่างสูงเนิน ประธานมูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ เข้ารดน้ำดำหัว รศ.เพทาย พงษ์เพียจันทร์, รศ.พันทิพา พงษ์เพียจันทร์ และ ผศ.ดร.นรินทร์ ทองวิทยา กรรมการและที่ปรึกษามูลนิธิฯ เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทย 
105 ผู้เข้าชม
5 เมษายน 2566 มูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) โดย ดร.กฤษฎา ให้วัฒนานุกูล กรรมการมูลนิธิฯ ได้เข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง "คุณภาพสิ่งแวดล้อม คุณภาพอากาศ: วาระเร่งด่วนแห่งชาติในการแสวงหาเครื่องมือเพื่อคุ้มครองสิทธิในชีวิตของประชาชน"
432 ผู้เข้าชม
16 ธันวาคม 2565 มูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) โดยเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิฯ ได้เข้าร่วมงานเปิดตัวสมาคมผู้ประเมินมูลค่าทางสังคมไทย (Social Value Thailand Assosiation) ณ โรงแรม Wintree City Resort จังหวัดเชียงใหม่ ทางสมาคมได้จัดงานการประชุมสัมมนา “Social Value Thailand Forum 2022”
109 ผู้เข้าชม
1-12 ธันวาคม 2565 มูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) โดย ดร.ตะวัน ห่างสูงเนิน ประธานมูลนิธิฯ และเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิฯ ได้เข้าร่วมงานเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 10 ณ ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
73 ผู้เข้าชม
การปลูกพืชหมุนเวียน เป็นการปลูกพืชอย่างน้อย 2 ชนิดขึ้นไปลงในพื้นที่เดียวกัน จัดลำดับ หมุนเวียนกันไปอย่างมีระเบียบ การปลูกพืชหมุนเวียนเพิ่มผลผลิต พร้อมทั้งอนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ำไปด้วย จึงต้องคำนึงถึงชนิดพืช พันธุ์ และเวลาการเพาะปลูกที่เหมาะสมด้วย
142 ผู้เข้าชม
33104 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์