ข่าวสารและกิจกรรม

;

ข่าวสารและกิจกรรม

109 รายการ
15 สิงหาคม 2562 ดร.ตะวัน ห่างสูงเนิน ประธานมูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) พร้อมด้วยทีมงานของมูลนิธิฯ และผู้ประสานงานเครือข่ายประจำภาคเหนือ(สภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่) ของมูลนิธิฯ ร่วมเป็นวิทยากรในหัวข้อ " การตลาดเกษตรอินทรีย์ เหลียวหลังแลหน้า พัฒนาสู่ตลาดแห่งอนาคต" ตามโครงการฝึกอบรมด้านการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ หลักสูตร "รอบรู้เกษตรอินทรีย์" หลักสูตรย่อย "สรุปบทเรียนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ พี จี เอส ปี 2562 และแนวทางดำเนินการต่อ" ที่จัดโดยกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีสมาชิกกลุ่มเกษตรเกษตรอินทรีย์ PGS และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกว่า 100 ราย
35 ผู้เข้าชม
5 สิงหาคม 2562 ดร.ตะวัน ห่างสูงเนิน ประธานมูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) พร้อมด้วยทีมส่งเสริมและผู้ประสานงานเครือข่ายประจำภาคใต้(สภาเกษตรกรจังหวัดพัทลุง) ของมูลนิธิฯ ร่วมเป็นวิทยากรในหัวข้อ " การตลาดเกษตรอินทรีย์ เหลียวหลังแลหน้า พัฒนาสู่ตลาดแห่งอนาคต" ตามโครงการฝึกอบรมด้านการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ หลักสูตร "รอบรู้เกษตรอินทรีย์" หลักสูตรย่อย "สรุปบทเรียนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ พี จี เอส ปี 2562 และแนวทางดำเนินการต่อ" ที่จัดโดยกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีสมาชิกกลุ่มเกษตรเกษตรอินทรีย์ PGS และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกว่า 80 ราย
40 ผู้เข้าชม
30 กรกฎาคม 2562 ดร.ตะวัน ห่างสูงเนิน ประธานมูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) พร้อมด้วยทีมส่งเสริมและผู้ประสานงานเครือข่ายประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(สภาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี) ของมูลนิธิฯ ร่วมเป็นวิทยากรในหัวข้อ " การตลาดเกษตรอินทรีย์ เหลียวหลังแลหน้า พัฒนาสู่ตลาดแห่งอนาคต" ตามโครงการฝึกอบรมด้านการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ หลักสูตร "รอบรู้เกษตรอินทรีย์" หลักสูตรย่อย "สรุปบทเรียนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ พี จี เอส ปี 2562 และแนวทางดำเนินการต่อ" ที่จัดโดยกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ จังหวัดขอนแก่น โดยมีสมาชิกกลุ่มเกษตรเกษตรอินทรีย์ PGS และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกว่า 130 ราย
47 ผู้เข้าชม
2 กรกฎาคม 2562 ดร.ตะวัน ห่างสูงเนิน ประธานมูลนิธิ พร้อมด้วยทีมส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรของมูลนิธิฯ และผู้ประสานงานเครือข่ายภาคใต้จากสภาเกษตรกรจังหวัดพัทลุง ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ตัวแทนกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เครือข่ายกลุ่มเกษตรกรไม่เผา จ.พัทลุง ภายใต้กิจกรรม "โครงการอบรมเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อนำสินค้าเกษตรเข้าสู่ตลาดออนไลน์" ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือของมูลนิธิฯ เครือข่ายผู้ประสานงานมูลนิธิประจำภาคใต้ สภาเกษตรกรจังหวัดพัทลุง โดยมีตัวแทนเกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสนใจเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก สามารถเข้าไปเลือกซื้อสินค้าลดการเผาได้ที่ www.ouikum.com 
102 ผู้เข้าชม
1 กรกฎาคม 2562 ดร.ตะวัน ห่างสูงเนิน ประธานมูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยทีมการตลาดและทีมส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรของมูลนิธิฯ และผู้ประสานงานเครือข่ายภาคใต้จากสภาเกษตรกรจังหวัดพัทลุง ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ตัวแทนกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เครือข่ายกลุ่มเกษตรกรไม่เผา จ.นครศรีธรรมราช ภายใต้กิจกรรม "โครงการอบรมเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อนำสินค้าเกษตรเข้าสู่ตลาดออนไลน์" ณ ห้องประชุม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือของมูลนิธิฯ เครือข่ายผู้ประสานงานมูลนิธิประจำภาคใต้ สภาเกษตรกรจังหวัดพัทลุง สภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยมีตัวแทนเกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสนใจเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก
112 ผู้เข้าชม
25 - 28 มิถุนายน 2562 ดร.ตะวัน ห่างสูงเนิน ประธานมูลนิธิฯ และอาจารย์เจษฎากร ณ ลำพูน ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ได้เข้าร่วมงานประชุมและสัมมนาประจำปีของเครือข่ายการกุศลของเอเชีย AVPN (Asian Venture Philanthropy Network) Conference 2019 ณ ศูนย์การประชุมและแสดงนิทรรศการ Suntec Singapore Convention & Exhibition Center สาธารณรัฐสิงคโปร์ การสัมมนาเป็นการร่วมมือระหว่างกลุ่ม NGO และองค์กรต่าง ๆ ร่วมกับภาคธุรกิจ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมมากกว่า 40 ประเทศทั่วโลก มูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อมถูกเชิญให้ร่วมงานในครั้งนี้โดยการนำเสนอโครงการลดการเผาและลดใช้สารเคมีบนพื้นที่การเกษตร รวมถึงการประชาสัมพันธ์อุ๊ยคำช้อปปิ้ง (www.ouikum.com) แพลตฟอร์มที่นำสินค้าเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเข้าสู่ระบบตลาดออนไลน์ โดยมีผู้เข้าร่วมงานให้ความสนใจในประเด็นที่นำเสนอเป็นจำนวนมาก
70 ผู้เข้าชม
3180 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์