ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

117 รายการ
12-13 ธันวาคม 2562 ดร.ตะวัน ห่างสูงเนิน ประธานมูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) พร้อมด้วยทีมส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรของมูลนิธิฯ ร่วมด้วยวิทยากรพิเศษ คุณอัษฎางค์ สีหาราช ประธานคณะกรรมการกลางศูนย์ข้าวชุมชนระดับประเทศ ลงพื้นที่จัดอบรมในหัวข้อ “การผลิตข้าวคุณภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการหยุดการเผาบนพื้นที่การเกษตรในประเทศไทย และเป็นความร่วมมือระหว่างศูนย์ข้าวชุมชนกับมูลนิธิฯ แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่เป็นสมาชิกของศูนย์ข้าวชุมชน ในเขตพื้นที่ ตำบลคอรุม และ ชุมชนบ้านโคน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ และ ชุมชนบ้านใหม่พัฒนา อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ รวม 3 เวที พร้อมเปิดลงทะเบียนรับสมัครสมาชิกเกษตรกรไม่เผา รวมถึงติดป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์หยุดการเผาบนพื้นที่การเกษตรในแต่ละชุมชน โดยมีเกษตรกรจากศูนย์ข้าวชุมชนทั้ง 3 แห่ง ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมและสมัครเป็นสมาชิกเกษตรกรไม่เผาในโครงการ
23 ผู้เข้าชม
วันที่ 7-11 พศจิกายน 2562  งานเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 9 ณ หอประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่ ซึ่งจัดขึ้นโดย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทลัยเชียงใหม่ ภายในงานได้มีนิทัศการและนวัตกรรมต่างๆจากภาคการเกษตรของจังหวัดต่างๆทั่วประเทศที่เข้าร่วม ซึ่งทางมูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม(ประเทศไทย) เป็นหนึ่งในองค์กรที่ได้เข้าร่วมจัดบูธนิทัศการในครั้งนี้ด้วย บูธของทางมูลินิธิฯ ได้นำเสนอการรณรงค์การหยุดการเผาและลดการใช้สารเคมีบนพื้นที่การเกษตรในประเทศไทย และเปิดตัว "อุ๊ยคำช้อปปิ้ง" เว็ปไซต์สินค้าเกษตรออนไลน์เพื่อเกษตรกร และมีการอบรมการใช้งานเว็ปไซต์อุ๊ยคำช้อปปิ้งให้ผู้ที่สนใจได้มีโอกาศสมัครและลงขาย 
56 ผู้เข้าชม
หนึ่งในโครงการดีๆ จากมูลนิธิเกษตรรักสิ่งแวดล้อม ร่วมมือกับกองการสัตว์ทหารบกสนับสนุนรถเกี่ยวข้าวและรถเก็บฟาง ในการเก็บเกี่ยวข้าวนาปี ปี 62 ในโครงการลดการเผาในพื้นที่การเกษตรกว่า 1500 ไร่ ในอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
73 ผู้เข้าชม
วันที่ 11 ตุลาคม 2562 ดร.ตะวัน ห่างสูงเนิน พร้อมกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมจากมูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม(ประเทศไทย) เข้าร่วมประชุมวางแผนการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าว ปี 62 สมาชิกหยุดการเผากลุ่มนาแปลงใหญ่อำเภอแม่ริม โดยในการเก็บเกี่ยวครั้งนี้ทางมูลนิธิฯ ได้รับการสนับสนุนรถเกี่ยวข้าวจากทหาร จากกองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 3 กรมการสัตว์ทหารบก ในราคาที่เป็นธรรม เพื่อช่วยส่งเสริมโครงการลดการเผาบนพื้นที่เกษตรกรรมในประเทศไทย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
66 ผู้เข้าชม
พบกับพวกเราได้ที่งานเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 9ณ หอประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่ตั้งแต่วันที่ 7-11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00-21.00 น.
110 ผู้เข้าชม
www.ouikum.com ได้เปิดพื้นที่ให้บริการโฆษณาสินค้าบนหน้าแรกของเว็บไซต์ ภายในเดือนกันยายนนี้เท่านั้น
64 ผู้เข้าชม
3991 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์