ข่าวสารและกิจกรรม

16 มกราคม 62 ดร.ตะวัน ห่างสูงเนิน รองประธานมูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) และทีมงาน ร่วมด้วยอาจารย์ปทิตตา แก้วมณี ผู้ประสานงานของมูลนิธิฯ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการลดการเผาและลดการใช้สารเคมี และถ่ายทอดความรู้เกียวกับการทำเกษตรแบบไม่เผาและไม่ใช่สารเคมี รวมถึงความรู้เกี่ยวกับระบบตลาดออนไลน์ แก่เกษตรกรใน อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี ผ่านเวทีเผยแพร่ความรู้ทางการเกษตรของศูนย์เรียนรู้กสิกรรมไร้สารพิษละโว้ธานี ซึ่งเป็นศูนย์ประสานงานประจำภาคกลางของมูลนิธิ 
29 ผู้เข้าชม
วันที่ 9 มกราคม 2562 อาจารย์ปทิตตา แก้วมณี ผู้ประสานงานมูลนิธิฯจังหวัดลพบุรี ได้ลงพื้นที่ถ่ายทอดความรู้พื้นฐานด้านการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร และความรู้เรื่องการจำหน่ายสินค้าในระบบออนไลน์ แก่กลุ่มเกษตรกร ตำบลมะนาวหวาน อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
23 ผู้เข้าชม

โครงการของเรา

กว่า 20 ปี มาแล้ว ที่เราวนเวียนกับปัญหาหมอกควันที่เหมือนกับว่า เราจะไม่เคยประสบผลสำเร็จเลยในการแก้ปัญหา หมอกควันเลย สิ่งที่เราต้องเผชิญคือสถานการณ์เป็นปัญหามลพิษที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีในภาคเหนือของประเทศไทย โดยมักจะเกิดในช่วงปลายฤดูหนาวสู่ฤดูแล้ง ประมาณช่วงเดือนมกราคมถึงเมษายน ของทุกปี
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์