ข้อมูลการผลิตการเกษตรประเทศไทย

ข้อมูลการผลิตเกษตรอินทรีย์

 จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

 จำนวนสมาชิกหยุดเผา

       12,650 คน      

 จำนวนไร่หยุดเผา

       107,209 ไร่     

ข่าวสารและกิจกรรม

2 กรกฎาคม 2562 ดร.ตะวัน ห่างสูงเนิน ประธานมูลนิธิ พร้อมด้วยทีมส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรของมูลนิธิฯ และผู้ประสานงานเครือข่ายภาคใต้จากสภาเกษตรกรจังหวัดพัทลุง ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ตัวแทนกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เครือข่ายกลุ่มเกษตรกรไม่เผา จ.พัทลุง ภายใต้กิจกรรม "โครงการอบรมเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อนำสินค้าเกษตรเข้าสู่ตลาดออนไลน์" ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือของมูลนิธิฯ เครือข่ายผู้ประสานงานมูลนิธิประจำภาคใต้ สภาเกษตรกรจังหวัดพัทลุง โดยมีตัวแทนเกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสนใจเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก สามารถเข้าไปเลือกซื้อสินค้าลดการเผาได้ที่ www.ouikum.com 
41 ผู้เข้าชม
1 กรกฎาคม 2562 ดร.ตะวัน ห่างสูงเนิน ประธานมูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยทีมการตลาดและทีมส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรของมูลนิธิฯ และผู้ประสานงานเครือข่ายภาคใต้จากสภาเกษตรกรจังหวัดพัทลุง ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ตัวแทนกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เครือข่ายกลุ่มเกษตรกรไม่เผา จ.นครศรีธรรมราช ภายใต้กิจกรรม "โครงการอบรมเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อนำสินค้าเกษตรเข้าสู่ตลาดออนไลน์" ณ ห้องประชุม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือของมูลนิธิฯ เครือข่ายผู้ประสานงานมูลนิธิประจำภาคใต้ สภาเกษตรกรจังหวัดพัทลุง สภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยมีตัวแทนเกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสนใจเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก
49 ผู้เข้าชม
25 - 28 มิถุนายน 2562 ดร.ตะวัน ห่างสูงเนิน ประธานมูลนิธิฯ และอาจารย์เจษฎากร ณ ลำพูน ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ได้เข้าร่วมงานประชุมและสัมมนาประจำปีของเครือข่ายการกุศลของเอเชีย AVPN (Asian Venture Philanthropy Network) Conference 2019 ณ ศูนย์การประชุมและแสดงนิทรรศการ Suntec Singapore Convention & Exhibition Center สาธารณรัฐสิงคโปร์ การสัมมนาเป็นการร่วมมือระหว่างกลุ่ม NGO และองค์กรต่าง ๆ ร่วมกับภาคธุรกิจ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมมากกว่า 40 ประเทศทั่วโลก มูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อมถูกเชิญให้ร่วมงานในครั้งนี้โดยการนำเสนอโครงการลดการเผาและลดใช้สารเคมีบนพื้นที่การเกษตร รวมถึงการประชาสัมพันธ์อุ๊ยคำช้อปปิ้ง (www.ouikum.com) แพลตฟอร์มที่นำสินค้าเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเข้าสู่ระบบตลาดออนไลน์ โดยมีผู้เข้าร่วมงานให้ความสนใจในประเด็นที่นำเสนอเป็นจำนวนมาก
31 ผู้เข้าชม

โครงการของเรา

โพสต์เมื่อ : 
2561-03-28
กว่า 20 ปี มาแล้ว ที่เราวนเวียนกับปัญหาหมอกควันที่เหมือนกับว่า เราจะไม่เคยประสบผลสำเร็จเลยในการแก้ปัญหา หมอกควันเลย สิ่งที่เราต้องเผชิญคือสถานการณ์เป็นปัญหามลพิษที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีในภาคเหนือของประเทศไทย โดยมักจะเกิดในช่วงปลายฤดูหนาวสู่ฤดูแล้ง ประมาณช่วงเดือนมกราคมถึงเมษายน ของทุกปี
1598 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์