ข่าวสารและกิจกรรม

1 พฤศจิกายน 61 ผู้แทนจากกองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 3 กรมการสัตว์ทหารบก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรของมูลนิธิ ลงพื้นที่ให้บริการรถเกี่ยวนวดข้าวแก่เกษตรกรกลุ่มนาแปลงใหญ่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกใน "โครงการลดการเผาบนพื้นที่การเกษตร" โดยกิจกรรมดังกล่าวจะเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายให้แก่เกษตรกรในการเก็บเกี่ยวและสามารถช่วยลดการกำจัดเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรด้วยวิธีการเผาบนพื้นที่การเกษตรอีกด้วย
38 ผู้เข้าชม
30 ตุลาคม 61 ดร.ตะวัน ห่างสูงเนิน รองประธานมูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) ร่วมด้วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรของมูลนิธิฯ เข้าประชุมร่วมกับสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ ณ สภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประชาสัมพันธ์และชี้แจงแนวทางขับเคลื่อนกลยุทธ์ของมูลนิธิแก่ศูนย์ประสานงานภาคเหนือ ตามโครงการลดการเผาและลดใช้สารเคมีบนพื้นที่การเกษตร โดยจะเป็นการนำสินค้าการเกษตรสู่ตลาดออนไลน์เพื่อเป็นช่องทางส่งเสริมและสนับสนุนสินค้าการเกษตรของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
27 ผู้เข้าชม
27 ตุลาคม 61 เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เป็นตัวแทนของมูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) เข้าร่วมแสดงความยินดีพร้อมมอบของที่ระลึกแก่ อ.เชาว์วัช หนูทอง ประธานเครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษละโว้ธานี เนื่องในพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้กสิกรรมไร้สารพิษละโว้ธานี ณ จังหวัดลพบุรี
29 ผู้เข้าชม

โครงการของเรา

กว่า 20 ปี มาแล้ว ที่เราวนเวียนกับปัญหาหมอกควันที่เหมือนกับว่า เราจะไม่เคยประสบผลสำเร็จเลยในการแก้ปัญหา หมอกควันเลย สิ่งที่เราต้องเผชิญคือสถานการณ์เป็นปัญหามลพิษที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีในภาคเหนือของประเทศไทย โดยมักจะเกิดในช่วงปลายฤดูหนาวสู่ฤดูแล้ง ประมาณช่วงเดือนมกราคมถึงเมษายน ของทุกปี
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์