ข้อมูลการผลิตการเกษตรประเทศไทย

ข้อมูลการผลิตเกษตรอินทรีย์

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

ข่าวสารและกิจกรรม

8 มีนาคม 2562 ดร.ตะวัน ห่างสูงเนิน รองประธานมูลนิธิฯ พร้อมทีมส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรของมูลนิธิ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ตัวแทนกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เครือข่ายกลุ่มเกษตรกรไม่เผา ภายใต้กิจกรรม "โครงการอบรมเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อนำสินค้าเกษตรเข้าสู่ตลาดออนไลน์" ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือของเครือข่ายผู้ประสานงานมูลนิธิประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สภาเกษตรกรจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และมูลนิธิฯ ณ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเลย โดยมีตัวแทนเกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสนใจเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก
32 ผู้เข้าชม
7 มีนาคม 2562 ดร.ตะวัน ห่างสูงเนิน รองประธานมูลนิธิฯ พร้อมทีมส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรของมูลนิธิ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ตัวแทนกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เครือข่ายกลุ่มเกษตรกรไม่เผา ภายใต้กิจกรรม "โครงการอบรมเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อนำสินค้าเกษตรเข้าสู่ตลาดออนไลน์" ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือของเครือข่ายผู้ประสานงานมูลนิธิประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สภาเกษตรกรจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และมูลนิธิฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานการยางแห่งประเทศไทย จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีตัวแทนเกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสนใจเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก
53 ผู้เข้าชม
6 มีนาคม 2562 ดร.ตะวัน ห่างสูงเนิน รองประธานมูลนิธิฯ พร้อมทีมส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรของมูลนิธิ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ตัวแทนกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ภายใต้กิจกรรมซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือของเครือข่ายผู้ประสานงานมูลนิธิประจำภาคตะวันออกเฉีนงเหนือ สภาเกษตรกรจังหวัดบึงกาฬ และมูลนิธิฯ "โครงการอบรมเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อนำสินค้าเกษตรเข้าสู่ตลาดออนไลน์" ณ จังหวัดบึงกาฬ โดยมีตัวแทนเกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสนใจเข้าร่วมอบรมจำนวนมาก
46 ผู้เข้าชม

โครงการของเรา

กว่า 20 ปี มาแล้ว ที่เราวนเวียนกับปัญหาหมอกควันที่เหมือนกับว่า เราจะไม่เคยประสบผลสำเร็จเลยในการแก้ปัญหา หมอกควันเลย สิ่งที่เราต้องเผชิญคือสถานการณ์เป็นปัญหามลพิษที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีในภาคเหนือของประเทศไทย โดยมักจะเกิดในช่วงปลายฤดูหนาวสู่ฤดูแล้ง ประมาณช่วงเดือนมกราคมถึงเมษายน ของทุกปี
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์