บทความน่าสนใจ

 งบประมาณคาร์บอนทั่วโลก (The Global Carbon Budget) [ที่มา:กรมอุตุวิทยา]

 เอกสารมลพิษจากหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ: ปัญหาและแนวทาง 
โดย ดร.วิจารย์ สิมาฉายา รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม [ที่มา:กรมควบคุมมลพิษ]

;

บทความน่าสนใจ

5 รายการ
แน่นอนว่าในยุคนี้ เราต้องนำสื่อและเทคโนโลยีในปัจจุบันเข้ามาช่วยในการทำเกษตร เป็นการทำเกษตรแบบ Smart farmer ปรับเปลี่ยนจากการทำเกษตรในแบบเดิมที่เน้นการปลูกในปริมาณมาก มาเป็นการปลูกให้พอเหมาะกับกำลังของตนเองและพอดีกับความต้องการของผู้บริโภค เป็นการปลูกแบบการตลาดนำการผลิต ทั้งนี้ก็ป็นการทำเกษตรที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการทำเกษตร
6 ผู้เข้าชม
หนุนเกษตรกรไทยพลิกฟื้นสังคมเกษตรแบบเก่าด้วยโมเดลธุรกิจใหม่ ร่วมมือกันบริหารจัดการ ขจัดปัญหาเรื้อรัง ส่งเสริมคนรุ่นใหม่ สตาร์ทอัพ และปั้นนักประดิษฐ์คิดค้น เทคโนโลยีเกษตร ผนึกกำลังสร้างนักรบเศรษฐกิจใหม่ให้ไทยเป็นที่หนึ่งด้านเทคโนโลยีเกษตรครองโลก
3 ผู้เข้าชม
พลังอันยิ่งใหญ่ไม่ใช่พลังจากแรงกาย พลังจากอำนาจเงิน พลังจากการศึกษาหรือความรู้ พลังที่ยิ่งใหญ่อยู่ที่พลังแห่งความหวัง ผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่คือผู้ที่มีความตั้งใจอย่างมุ่งมั่นที่จะส่งผ่านความหวังให้ผู้คนให้มากที่สุด และนั่นคือพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่
3 ผู้เข้าชม
“มิติใหม่สินค้าเกษตรไทยบนโลกออนไลน์” www.ouikum.com เป็นเว็บไซต์ซื้อขายสินค้าเกษตรออนไลน์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมฟรี สำหรับเกษตรกรได้ใช้ขายและกระจายสินค้าเกษตรและแปรรูปแก่ผู้บริโภค ตัวอย่างสินค้า เช่น สินค้าลดการเผา สินค้าเกาตรอินทรีย์ สินค้าเกษตรอินทรีย์PGS ผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้าเกษตรทั่วไป ปุ๋ยอินทรีย์ อุปกรณ์ทางการเกษตร และเมล็ดพันธุ์ เป็นต้น
31 ผู้เข้าชม
183 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์