ตลาดสีเขียว

ตลาดสีเขียว

5 รายการ
ข้ามฟากมายังภาคอีสานกันบ้างกับตลาดสีเขียวที่ชาวบ้านในขอนแก่นร่วมแรงร่วมใจผลักดันให้เกิดขึ้นจากความร่วมมือหลายฝ่าย ทั้งเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภาคอีสาน ชุมชน และทางเทศบาลเอง
3480 ผู้เข้าชม
แม้จะเป็นจังหวัดที่เล็กที่สุดในภาคเหนือ แต่หัวใจของคนลำพูนกลับโต๊โตใหญ่คับอก โดยเฉพาะความปรารถนาดีในการส่งมอบสิ่งดีๆ ให้แก่กันและให้แก่โลก อย่างตลาด ‘รักพูนพูน’ ตลาดปลอดสารพิษที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากพระธาตุหริภุญชัย
2251 ผู้เข้าชม
กาดชุมชนเชียงใหม่ อาหารปลอดภัย ตั้งอยู่ภายในโครงการจริงใจมาร์เก็ต ถนนอัษฏาธร ตำบลป่าตัน อำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นแหล่งรวบรวมสินค้าปลอดสารพิษ ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ และพืชผัก-ผลไม้ไร้สารคมีจากกลุ่มเกษตรกรที่ทำไร่แบบเกษตรอินทรีย์
2610 ผู้เข้าชม
ยังคงอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ แต่คราวนี้ย้ายไปยังตำบลสุเทพ กับตลาดที่ไม่ได้วางตัวเป็นตลาด หากแต่ทำหน้าที่เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการผลิต แปรรูป และตลาดที่เป็นธรรมของชุมชน ความน่ารักของที่นี่คือการที่ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการกำหนดกฎกติกาต่าง ๆ ภายในตลาดแห่งนี้
4131 ผู้เข้าชม
ไปแอ่วเหนือกันเตอะ กับกาดน่าฮัก ๆ ที่เพิ่งเปิดสดๆ ร้อนๆ ‘Meechok Organic Community ชุมชนอินทรีย์ มีโชค’ ที่ตั้งขึ้นจากความร่วมมือของ มีโชค พลาซ่า เครือข่ายเชียงใหม่ เขียว สวย หอม และฮักเวียงช็อป สู่ตลาดผลิตภัณฑ์อินทรีย์สดใหม่
2695 ผู้เข้าชม
14801 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์