สินค้าเกษตรออนไลน์ อุ๊ยคำช้อปปิ้ง

สินค้าเกษตรออนไลน์ อุ๊ยคำช้อปปิ้ง

              OuikumShopping “มิติใหม่สินค้าเกษตรไทยบนโลกออนไลน์” www.ouikum.com เป็นเว็บไซต์ซื้อขายสินค้าเกษตรออนไลน์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมฟรี สำหรับเกษตรกรได้ใช้ขายและกระจายสินค้าเกษตรและแปรรูปแก่ผู้บริโภค ตัวอย่างสินค้า เช่น สินค้าลดการเผา สินค้าเกษตรอินทรีย์ สินค้าเกษตรอินทรีย์PGS ผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้าเกษตรทั่วไป ปุ๋ยอินทรีย์ อุปกรณ์ทางการเกษตร และเมล็ดพันธุ์ เป็นต้น

        OuikumShopping  จัดทำขึ้นโดยมูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม(ประเทศไทย) เพื่อสนับสนุนการจัดจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร ซึ่งมาจากกระบวนการผลิตที่ไม่มีการเผาพื้นที่การเกษตรหรือไม่ใช้สารเคมี ของเกษตรกรที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกของโครงการลดการเผาและลดการใช้สารมี โดยเป็นตัวกลางในการช่วยเหลือเกษตรกรให้สามารถลงขายสินค้าเกษตรบนระบบออนไลน์ได้ด้วยตนเอง โดยให้ผู้ซื้อและผู้ขายสามารถทำการซื้อขายกันได้โดยตรง ผ่านระบบออนไลน์

การให้บริการเว็บไซต์ ณ ปัจจุบันพื้นฐานของผู้ขายในเว็บไซต์ คือกลุ่มเกษตรกร กลุ่มรัฐวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้ค้า ผู้ผลิต ที่มาจากการเทรนและการร่วมมือขององค์กรเครือข่ายจากทุกภาคของประเทศ ปัจจุบัน OuikumShopping มีสมาชิกที่ลงขายสินค้าแล้วกว่า 1,000 ราย จากทั่วประเทศ  และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในปีถัดๆไป

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครสามารถแจ้งข้อมูลหรือสมัครมาทางเว็ปไซด์ได้เลย ทั้งหมดนี้ฟรี เพื่อสนับสนุนพี่น้องเกษตรกร สะดวก ง่าย ลดต้นทุน แต่ขออย่างเดียวต้องไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมนะครับ ฝากถึงพี่น้องเกษตรกร ผู้ประกอบการ ผู้บริโภคที่สนใจ เข้ามาทดลองใช้ www.Ouikum.com

 4076
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์