โครงการหมู่บ้านปลอดการเผา จังหวัดกาฬสินธุ์

โครงการหมู่บ้านปลอดการเผา จังหวัดกาฬสินธุ์

25 พฤษจิกายน 2563 มูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) ได้ร่วมสนับสนุนโครงการหมู่บ้านปลอดการเผา จังหวัดกาฬสินธุ์ โดย ดร.ตะวัน ห่างสูงเนิน ประธานมูลนิธิฯ ได้มอบเกียรติบัตรแกท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และหัวหน้าสำนักงานเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งมีเกษตรกรสมาชิกปลอดการเผา 103 ราย เข้าร่วมโครงการ และมีการสาธิตการไถกลบตอซังฟางข้าว โดยได้รับเกียรติจากท่าน ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ขึ้นขับรถไถสาธิต และมีการเปิดหมู่บ้านนำร่อง หมู่บ้านปลอดการเผา ตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
https://youtu.be/pz_nphaWK_g

 772
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์