แจกกล้าพันธุ์ไม้ผล และไม้ป่าทดแทนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ.วังเหนือ

แจกกล้าพันธุ์ไม้ผล และไม้ป่าทดแทนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ.วังเหนือ

วันพฤหัสบดี ที่ 24 มิถุนายน 2564 เจ้าหน้าที่มูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) อ.วังเหนือ จ.ลำปาง (นายวชิรวิทย์ ไชยวงศ์) นำตัวแทนชาวบ้านเมืองทอง หมู่ที่ 8 ต.วังทอง อ.วังเหนือ จ.ลำปาง จำนวน 6 ราย เดินทางไปรับกล้าพันธ์ุไม้ สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดลำปาง ต.บ้านหวด อ.งาว จ.ลำปาง โดยทางมูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) ได้สนับสนุนค่าน้ำมันรถรวมเป็นเงิน 2,800 บาท เพื่อสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยว มาเป็นการปลูกไม้ผล และไม้ป่าทดแทนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพื่อเป็นการสร้างป่าถาวร เพิ่มพื้นที่สีเขียว ฟื้นฟูระบบนิเวศ สร้างความชุมชื้น ลดพื้นที่การเผา ลดหมอกวันไฟป่า PM 2.5 สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร และลดการใช้สารเคมีบนพื้นที่การเกษตร จำนวนกล้าพันธุ์ไม้ที่ได้รับทั้งหมดรวม 3,135 กล้า ได้แก่
- สัก 1,000 ต้น
- กระถินเทพา 800 ต้น
- มะขามเปรี้ยว 500 ต้น
- กัลปพฤกษ์ 225 ต้น
- ไผ่ซางนวล 200 ต้น
- แคบ้าน 105 ต้น
- พะยูง 100 ต้น
- มะขามป้อม 100 ต้น
- ทองอุไร 25 ต้น
- ประดู่ 20 ต้น
- สมอพิเภก 20 ต้น
- สะเดา 20 ต้น
- มะรุม 20 ต้น
ในฐานะเจ้าหน้าที่มูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) ขอขอบคุณสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดลำปาง ต.บ้านหวด อ.งาว จ.ลำปาง ที่ให้การสนับสนุนกล้าพันธ์ุไม้ต่างๆ เพื่อเป็นการฟื้นฟูระบบนิเวศ สร้างความชุมชื้น ลดพื้นที่การเผา ลดหมอกวัน และลดการใช้สารเคมีบนพื้นที่การเกษตร ในพื้นที่ ต.วังทอง อ.วังเหนือ จ.ลำปาง


 1099
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์