ทำนาแบบเปียกสลับแห้ง เพื่อลดก๊าซมีเทนหรือก๊าซเรือนกระจกด้วยกันนะครับ

ทำนาแบบเปียกสลับแห้ง เพื่อลดก๊าซมีเทนหรือก๊าซเรือนกระจกด้วยกันนะครับ

คลื่นความร้อนได้พรากชีวิตมนุษย์ไปหลายร้อยชีวิต ซึ่งมีสาเหตุเกิดจากภาวะโลกร้อน
วันนี้มูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) ขอเชิญชวนพี่น้องชาวนามาร่วมกันทำนาแบบเปียกสลับแห้ง เพื่อลดก๊าซมีเทนหรือก๊าซเรือนกระจกด้วยกันนะครับ เพื่อโลก เพื่อเรา 👍


 981
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์