ทำอาหารสัตว์หมักจากซังข้าวโพด และต้นข้าวโพด บ้านเมืองตึงเหนือ อำเภอวังเหนือ ลำปาง

ทำอาหารสัตว์หมักจากซังข้าวโพด และต้นข้าวโพด บ้านเมืองตึงเหนือ อำเภอวังเหนือ ลำปาง

วันที่ 18 ตุลาคม 2564
นายวชิรวิทย์ ไชยวงศ์ ในนามเจ้าหน้าที่มูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม(ประเทศไทย) ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่เกษตรตำบลวังทอง อ.วังเหนือ จ.ลำปาง สนับสนุนกากน้ำตาล ปริมาณ 40 กิโลกรัม และวัตถุดิบในการจัดทำอาการสัตว์หมักส่งมอบให้กับ กลุ่มทำอาหารสัตว์หมักจากซังข้าวโพด และต้นข้าวโพด บ้านเมืองตึงเหนือ หมู่ที่ 2 ต.วังทอง อ.วังเหนือ จ.ลำปาง ซึ่งเกษตรกรกลุ่มนี้มีความสนใจต่อเนื่องมาจากการจัดอบรมโครงการผลิตอาหารสัตว์หมักจากซังข้าวโพด และต้นข้าวโพด วันที่ 16 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งในช่วงเดือน พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมาได้รวมกลุ่มมีสมาชิก จำนวน 5 ราย และได้มีการจัดทำอาหารสัตว์หมักจากซังข้าวโพด และต้นข้าวโพดได้ปริมาณ 950 กิโลกรัม หลังจากนั้นได้มีเกษตรกรสนใจเพิ่มมากขึ้นจึงทำให้มีสมาชิกกลุ่มในปัจจุบันจำนวน 9 ราย เกษตรกรสามารถใช้ซังข้าวโพด และต้นข้าวโพดที่เหลือในไร่พื้นที่การเกษตรนำมาใช้ประโยชน์ในการผลิตอาหารสัตว์หมัก เพื่อให้เกษตรกรได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของซังข้าวโพด และต้นข้าวโพด และลดต้นทุนในการซื้ออาหารสัตว์ สามารถใช้ประโยชน์จากซังข้าวโพด และต้นข้าวโพดได้มากที่สุดโดยไม่มีการเผาบนพื้นที่การเกษตรลดการเกิดมลพิษทางอากาศ (Black Carbon) และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) สำหรับความคืบหน้าการทำอาหารสัตว์หมักจากซังข้าวโพด และต้นข้าวโพด จะมีการขยายผลต่อไปที่หมู่บ้านไหนในครั้งหน้าทางแอดมินจะรายงานให้ทราบอีกครั้ง 🌽🐂
 449
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์