การลดต้นทุนการทำนา " ในยุคที่ข้าวแสนจะถูก "

การลดต้นทุนการทำนา " ในยุคที่ข้าวแสนจะถูก "

การลดต้นทุนการทำนา " ในยุคที่ข้าวแสนจะถูก "
โดย ผู้ใหญ่แหลม นาย​อัษฎางค์​ สีหาราช
( ประธานคณะกรรมการกลางศูนย์ข้าวชุมชนระดับประเทศ )

 694
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์