๕ ธันวาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพ

๕ ธันวาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพ

๕ ธันวาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพ
🙏น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 🙏🙏🙏
ข้าพระพุทธเจ้า มูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม(ประเทศไทย)

 411
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์