การเพาะเห็ดฟางแบบกองเตี้ยจากฟางข้าว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

การเพาะเห็ดฟางแบบกองเตี้ยจากฟางข้าว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

วันที่ 25 มกราคม 2565 เจ้าหน้าที่มูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม(ประเทศไทย) ได้ร่วมสนับสนุนก้อนเชื้อเห็ดฟางก้อนจำนวน 50 ก้อน และวัสดุอุปกรณ์ในการทำการเพาะเห็ดฟางแบบกองเตี้ยจากฟางข้าว โดยสนับสนุนให้กับเกษตรกรกลุ่มเพาะเห็ดฟางแบบกองเตี้ยจากฟางข้าว บ้านเมืองทองหมู่ที่ 8 ต.วังทอง อ.วังเหนือ จ.ลำปาง ซึ่งเกษตรกรกลุ่มนี้มีความสนใจต่อเนื่องมาจากการจัดอบรมโครงการ การเพาะเห็ดฟางในตะกร้าจากฟางข้าวในวันที่ 16 มีนาคม 2564 lที่ผ่านมา และได้รวมกลุ่มจัดทำการเพาะเห็ดฟางแบบกองเตี้ยจากฟางข้าวตั้งแต่นั้นมาอย่างต่อเนื่อง เกษตรกรกลุ่มนี้สามารถใช้ฟางข้าวที่เหลือในไร่พื้นที่การเกษตรหลังการเก็บเกี่ยวนำมาใช้ประโยชน์ในการเพาะเห็ดฟางเพื่อให้เกษตรกรมีอาชีพเสริม และมีรายได้เสริมสามารถใช้ประโยชน์จากฟางข้าวได้มากที่สุดโดยไม่มีการเผาบนพื้นที่การเกษตรหลังการเก็บเกี่ยว ลดการเกิดมลพิษทางอากาศ (Black Carbon) และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)


 363
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์