มูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) สนับสนุนอุปกรณ์ทางการเกษตรแก่หมู่บ้านลดการเผาดีเด่น

มูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) สนับสนุนอุปกรณ์ทางการเกษตรแก่หมู่บ้านลดการเผาดีเด่น

มูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) สนับสนุนอุปกรณ์ทางการเกษตรแก่หมู่บ้านลดการเผาดีเด่น 👨‍🌾💚✨
.
28 กุมภาพันธ์ 2565 มูลนิธิ โดย ดร.ตะวัน ห่างสูงเนิน ประธานมูลนิธิฯ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร และอาสาสมัครของมูลนิธิฯ ประจำพื้นที่จังหวัดลำปาง เข้าร่วมกิจกรรมห้ามเผา 60 วัน อันเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ณ ต.วังทอง อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
.
โดยในโอกาสนี้ มูลนิธิฯ ร่วมกับกรมป่าไม้ และฝ่ายปกครอง อ.วังเหนือ จ.ลำปาง ได้จัดกิจกรรมทำแนวกันไฟ พร้อมมอบประกาศนียบัตรและอุปกรณ์ทำแนวกันไฟ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจัดซื้ออุปกรณ์จากอาลีบาบา กรุ๊ป ในประเทศไทยที่เล็งเห็นและให้ความสำคัญเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม แก่หมู่บ้านที่ได้รับรางวัลการประกวดจาก “โครงการประกวดหมู่บ้านลดการเผา” ที่จัดขึ้นโดยมูลนิธิฯ อันดับที่สอง คือ ชุมชนบ้านเมืองตึง ต.วังทอง อ.วังเหนือ จ.ลำปาง 340
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์