การประชุมกรรมการมูลนิธิสมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2567

การประชุมกรรมการมูลนิธิสมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2567

22 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. คณะกรรมการมูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) พร้อมด้วยบุคลากรมูลนิธิฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการมูลนิธิสมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2567 ณ สำนักงานมูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) เพื่อรับทราบและพิจารณาตามวาระการประชุม อีกทั้งบุคลากรของมูลนิธิฯ ได้ร่วมรดน้ำดำหัวคณะกรรมการ รศ.พันทิพา พงษ์เพียจันทร์ และดร.กฤษฎา ให้วัฒนานุกูล เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์และวันขึ้นปีใหม่ไทย
 124
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์