จัดประชาสัมพันธ์ "โครงการลดโลกร้อน จากการลดการเผาบนพื้นที่การเกษตรในประเทศไทย"

จัดประชาสัมพันธ์ "โครงการลดโลกร้อน จากการลดการเผาบนพื้นที่การเกษตรในประเทศไทย"

29 มี.ค. 2561 เวลา 09.00 น. 
มูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) ร่วมกับเทศบาลตำบลแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชาสัมพันธ์ "โครงการลดโลกร้อน จากการลดการเผาบนพื้นที่การเกษตรในประเทศไทย" แก่ผู้แทนเกษตรกรจากหลากหลายหมู่บ้าน เพื่อให้ตระหนักถึงการทำเกษตรแบบยั่งยืน และเกิดเป็นความร่วมมือที่จะทำการเกษตรโดยไม่ใช้วิธีการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ในพื้นที่เกษตรกรรมร่วมกัน
 

 786
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์