จัดประชาสัมพันธ์ ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของมูลนิธิและจัดอบรมแก่เกษตรกร

จัดประชาสัมพันธ์ ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของมูลนิธิและจัดอบรมแก่เกษตรกร

5 เมษายน 61 มูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) โดย ดร.ตะวัน ห่างสูงเนิน รองประธานมูลนิธิและผู้ประสานงานโครงการ พร้อมด้วยทีมงาน ร่วมด้วยเทศบาลตำบลขี้เหล็ก จัดประชาสัมพันธ์ ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของมูลนิธิและจัดอบรมแก่เกษตรกร ในพื้นที่ ต.ขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ที่เข้าร่วม "โครงการลดโลกร้อนจากการเผาบนพื้นที่เกษตรกรรมในประเทศไทย" กับมูลนิธิฯ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลขี้เหล็ก

 

 799
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์