ทะเบียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการลดการเผา จังหวัดเชียงใหม่

ทะเบียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการลดการเผา จังหวัดเชียงใหม่

เกษตรกรผู้ผ่านการอบรม

เกษตรกรผู้เข้าร่วมเป็นสมาชิก

อาสาเกรษตรกร ลดการเผา
  อำเภอ

    จำนวน
ผู้ผ่านการอบรม

อำเภอ

จำนวน
สมาชิก

แม่ริม

1271 คน แม่ริม 163 คน

แม่แตง

119 คน แม่แตง 119 คน

พร้าว

176 คน พร้าว 176 คน

แม่วาง

49 คน แม่วาง 49 คน

แม่แจ่ม

266 คน

แม่แจ่ม

266 คน

ฝาง

40 คน

ฝาง

40 คน

ดอยเต่า

88 คน

ดอยเต่า

88 คน

รวม

2,009 คน รวม 901 คน 31 คน

 1288
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์