ทะเบียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการลดการเผา จังหวัดพัทลุง

ทะเบียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการลดการเผา จังหวัดพัทลุง

เกษตรกรผู้เข้าร่วมเป็นสมาชิก

อำเภอ

จำนวน
สมาชิก

ควนขนุน

177 คน

เมืองพัทลุง

12 คน

บางแก้ว

13 คน

ตะโหมด

11 คน

ป่าบอน

14 คน

ศรีนครินทร์

45 คน

ศรีบรรพต

12 คน

เขาชัยสน

11 คน

กงหรา

9 คน

ป่าพยอม

114 คน
รวม 418 คน
 926
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์