ทะเบียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการลดการเผา จังหวัดราชบุรี

ทะเบียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการลดการเผา จังหวัดราชบุรี

เกษตรกรผู้เข้าร่วมเป็นสมาชิก

อำเภอ

จำนวน
สมาชิก

เมือง

128 คน

โพธาราม

159 คน
จอมบึง 108 คน
บ้านโป่ง 201 คน

ดำเนินสะดวก

109 คน

ปากท่อ

165 คน

บางแพ

 79 คน

วัดเพลง

 50 คน

สวนผึ้ง

19 คน
รวม 1,018 คน
 904
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์