ร่วมเป็นวิทยากรหลักสูตร"รอบรู้เกษตรอินทรีย์" ที่จัดโดยกรมพัฒนาที่ดิน ณ จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมเป็นวิทยากรหลักสูตร"รอบรู้เกษตรอินทรีย์" ที่จัดโดยกรมพัฒนาที่ดิน ณ จังหวัดเชียงใหม่

15 สิงหาคม 2562 ดร.ตะวัน ห่างสูงเนิน ประธานมูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) พร้อมด้วยทีมงานของมูลนิธิฯ และผู้ประสานงานเครือข่ายประจำภาคเหนือ(สภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่) ของมูลนิธิฯ ร่วมเป็นวิทยากรในหัวข้อ " การตลาดเกษตรอินทรีย์ เหลียวหลังแลหน้า พัฒนาสู่ตลาดแห่งอนาคต" ตามโครงการฝึกอบรมด้านการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ หลักสูตร "รอบรู้เกษตรอินทรีย์" หลักสูตรย่อย "สรุปบทเรียนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ พี จี เอส ปี 2562 และแนวทางดำเนินการต่อ" ที่จัดโดยกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีสมาชิกกลุ่มเกษตรเกษตรอินทรีย์ PGS และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกว่า 100 ราย

 213
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์