สารจากประธานมูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย)

สารจากประธานมูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย)

สารจากประธานมูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย)

          พลังอันยิ่งใหญ่ไม่ใช่พลังจากแรงกาย พลังจากอำนาจเงิน พลังจากการศึกษาหรือความรู้ พลังที่ยิ่งใหญ่อยู่ที่พลังแห่งความหวัง ผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่คือผู้ที่มีความตั้งใจอย่างมุ่งมั่นที่จะส่งผ่านความหวังให้ผู้คนให้มากที่สุด และนั่นคือพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ กลไกที่สำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงจึงไม่อยู่ที่ความรู้ รูปร่างหน้าตา แต่พลังที่ยิ่งใหญ่เกิดจากกลยุทธ์ของการส่งผ่านพลังแห่งความหวัง

          การที่เราหวังอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในภาคการเกษตรของไทย เราอยากเห็นคนหยุดเผาพื้นที่ทางการเกษตรเพื่อให้เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของเกษตรกร และคนไทยทุกคน เราต้องพยายามทุกวิถีทางเพื่อส่งผ่านพลังแห่งความหวังนี้

          แน่นอนว่าเราต้องพบเจออุปสรรคมากมายรออยู่เบื้องหน้า เราอาจล้มเหลวครั้งแล้วครั้งเล่าแต่นั่นไม่ใช่เราแพ้ แต่ถ้าเราท้อเมื่อไหร่เราวางมือเมื่อไหร่นั่นคือเราแพ้ เดิมพันของเรายิ่งใหญ่นัก เราต้องแบกพลังแห่งความหวังด้วยแรงใจและไฟฝัน เพื่อส่งผ่านพลังนี้ไปผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเพื่อคนรุ่นหลังเพื่อลูกหลานของเรา

                                                                                                                                                ดร.ตะวัน ห่างสูงเนิน
                                                                                                                                                    ประธานมูลนิธิฯ

 356
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์