ประชุมวางแผนการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวกลุ่มนาแปลงใหญ่แม่ริม สมาชิกหยุดการเผา

ประชุมวางแผนการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวกลุ่มนาแปลงใหญ่แม่ริม สมาชิกหยุดการเผา

วันที่ 11 ตุลาคม 2562 ดร.ตะวัน ห่างสูงเนิน พร้อมกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมจากมูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม(ประเทศไทย) เข้าร่วมประชุมวางแผนการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าว ปี 62 สมาชิกหยุดการเผากลุ่มนาแปลงใหญ่อำเภอแม่ริม โดยในการเก็บเกี่ยวครั้งนี้ทางมูลนิธิฯ ได้รับการสนับสนุนรถเกี่ยวข้าวจากทหาร จากกองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 3 กรมการสัตว์ทหารบก ในราคาที่เป็นธรรม เพื่อช่วยส่งเสริมโครงการลดการเผาบนพื้นที่เกษตรกรรมในประเทศไทย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

 92
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์