สนับสนุนรถเกี่ยวข้าวและรถเก็บฟาง ในการเก็บเกี่ยวข้าวนาปี ปี 62

สนับสนุนรถเกี่ยวข้าวและรถเก็บฟาง ในการเก็บเกี่ยวข้าวนาปี ปี 62

หนึ่งในโครงการดีๆ จากมูลนิธิเกษตรรักสิ่งแวดล้อม ร่วมมือกับกองการสัตว์ทหารบกสนับสนุนรถเกี่ยวข้าวและรถเก็บฟาง ในการเก็บเกี่ยวข้าวนาปี ปี 62 ในโครงการลดการเผาในพื้นที่การเกษตรกว่า 1500 ไร่ ในอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

 107
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์