งานเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 9

งานเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 9

                 วันที่ 7-11 พศจิกายน 2562  งานเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 9 ณ หอประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่ ซึ่งจัดขึ้นโดย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทลัยเชียงใหม่ ภายในงานได้มีนิทัศการและนวัตกรรมต่างๆจากภาคการเกษตรของจังหวัดต่างๆทั่วประเทศที่เข้าร่วม ซึ่งทางมูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม(ประเทศไทย) เป็นหนึ่งในองค์กรที่ได้เข้าร่วมจัดบูธนิทัศการในครั้งนี้ด้วย บูธของทางมูลินิธิฯ ได้นำเสนอการรณรงค์การหยุดการเผาและลดการใช้สารเคมีบนพื้นที่การเกษตรในประเทศไทย และเปิดตัว "อุ๊ยคำช้อปปิ้ง" เว็ปไซต์สินค้าเกษตรออนไลน์เพื่อเกษตรกร และมีการอบรมการใช้งานเว็ปไซต์อุ๊ยคำช้อปปิ้งให้ผู้ที่สนใจได้มีโอกาศสมัครและลงขาย 

 160
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์