อบรมการตลาดออนไลน์ภายใต้กิจกรรมการพัฒนากลุ่มเกษตรกรเป็นเกษตรอุตสาหกรรม จ.เชียงใหม่

อบรมการตลาดออนไลน์ภายใต้กิจกรรมการพัฒนากลุ่มเกษตรกรเป็นเกษตรอุตสาหกรรม จ.เชียงใหม่

13 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.ตะวัน ห่างสูงเนิน ประธานมูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) พร้อมด้วยทีมการตลาด และผู้ประสานงานเครือข่ายภาคเหนือ จากสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ตัวแทนกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ภายใต้กิจกรรม "การพัฒนากลุ่มเกษตรกร/องค์กรเกษตรกรเป็นเกษตรอุตสาหกรรม" ณ ที่ตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกและแปรรูปพืชผักปลอดภัยเมาท์ศิโยน (Mount Zion) ตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการแนะนำการใช้งานบนเว็บไซต์ "อุ๊ยคำช้อปปิ้ง" เพื่อให้เกษตรกรไม่เป็นเพียงผู้ผลิต แต่ยังรวมถึงการเป็นผู้ประกอบการในตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ โดยมีตัวแทนเกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสนใจเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก

 92
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์