• หน้าแรก

  • ข่าวสารและกิจกรรม

  • ประชุมหารือแนวทางความร่วมมือระหว่างมูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม และ บริษัทสยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ประชุมหารือแนวทางความร่วมมือระหว่างมูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม และ บริษัทสยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด

  • หน้าแรก

  • ข่าวสารและกิจกรรม

  • ประชุมหารือแนวทางความร่วมมือระหว่างมูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม และ บริษัทสยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ประชุมหารือแนวทางความร่วมมือระหว่างมูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม และ บริษัทสยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด

7 กุมภาพันธ์ 2563 มูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) โดย ดร.ตะวัน ห่างสูงเนิน ประธานมูลนิธิฯ, รศ.พันทิพา พงษ์เพียจันทร์ รองประธานฯ และ นายเจษฎากร ณ ลำพูน ผอ.ฝ่ายการตลาดของมูลนิธิ ให้การต้อนรับผู้แทนจากบริษัท สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดย นายรัชกฤต สงวนชีวิน (จัดการฝ่ายสนับสนุนงานขาย), นางสาวทักษิณา สุทธิสัมพนิช (ผู้จัดการบริหารความยั่งยืนองค์กร), นายอำนาจ บุตรวงศ์ (ผู้จัดการส่วนคูโบต้าโซลูชั่น), นางวารุณี เครือแพทย์ (ผู้ช่วยผู้จัดการหน่วยงาน CSR และ องค์กรสัมพันธ์) และ นางสาวดวงยี่หวา จิระวงศ์สันติสุข (เจ้าหน้าที่อาวุโสหน่วยงาน CSR และ องค์กรสัมพันธ์) เพื่อเข้าร่วมพูดคุย หารือถึงแนวทางในการสนับสนุนงานด้านการลดการเผาบนพื้นที่การเกษตรร่วมกัน นอกจากนี้ ยังได้พิจารณาการประสานความร่วมมือในเรื่องการลงพื้นที่ฝึกอบรมแก่เกษตรกร รวมถึงการดำเนินกิจกรรมร่วมกันในระยะต่อไป 54
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์