• หน้าแรก

  • ข่าวสารและกิจกรรม

  • ร่วมเวทีเสวนา "สานพลังชุมชนร่วมสร้างลพบุรีเป็นเมืองเกษตรกรรมเพื่ออาหารปลอดภัยและการหยุดเผาในพื้นที่เกษตร"

ร่วมเวทีเสวนา "สานพลังชุมชนร่วมสร้างลพบุรีเป็นเมืองเกษตรกรรมเพื่ออาหารปลอดภัยและการหยุดเผาในพื้นที่เกษตร"

  • หน้าแรก

  • ข่าวสารและกิจกรรม

  • ร่วมเวทีเสวนา "สานพลังชุมชนร่วมสร้างลพบุรีเป็นเมืองเกษตรกรรมเพื่ออาหารปลอดภัยและการหยุดเผาในพื้นที่เกษตร"

ร่วมเวทีเสวนา "สานพลังชุมชนร่วมสร้างลพบุรีเป็นเมืองเกษตรกรรมเพื่ออาหารปลอดภัยและการหยุดเผาในพื้นที่เกษตร"

1 มีนาคม 2563 ดร.ตะวัน ห่างสูงเนิน ประธานมูลนิธิฯ พร้อมด้วยทีมงานและผู้ประสานงานจากมูลนิธิฯ ร่วมเวทีเสวนา "สานพลังชุมชนร่วมสร้างลพบุรีเป็นเมืองเกษตรกรรมเพื่ออาหารปลอดภัยและการหยุดเผาในพื้นที่เกษตร" ณ ศูนย์เรียนรู้กสิกรรมไร้สารพิษละโว้ธานี ต.ท่าวุ้ง อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี อันเป็นกิจกรรมที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างมูลนิธิฯ กับศูนย์ประสานงานประจำภาคกลาง คือศูนย์เรียนรู้กสิกรรมไร้สารพิษละโว้ธานี ร่วมกับสภาเกษตรกรจังหวัดลพบุรี เพื่อร่วมกันสร้างเครือข่ายระบบเกษตรกรรมปลอดการเผาในพื้นที่การเกษตร พัฒนาศักยภาพผู้นำเกษตรกร การรณรงค์การ ลด ละ เลิก การเผาในพื้นที่เกษตร และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ดินภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน

 118
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์