• หน้าแรก

  • ข่าวสารและกิจกรรม

  • ขอแสดงความเสียใจและอาลัยอย่างสุดซึ้ง กับการจากไปของคุณวิโรจน์ เย็นสวิัสดิ์ ผู้ก่อตั้ง Dutch Farm และที่ปรึกษาของมูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย)

ขอแสดงความเสียใจและอาลัยอย่างสุดซึ้ง กับการจากไปของคุณวิโรจน์ เย็นสวิัสดิ์ ผู้ก่อตั้ง Dutch Farm และที่ปรึกษาของมูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย)

  • หน้าแรก

  • ข่าวสารและกิจกรรม

  • ขอแสดงความเสียใจและอาลัยอย่างสุดซึ้ง กับการจากไปของคุณวิโรจน์ เย็นสวิัสดิ์ ผู้ก่อตั้ง Dutch Farm และที่ปรึกษาของมูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย)

ขอแสดงความเสียใจและอาลัยอย่างสุดซึ้ง กับการจากไปของคุณวิโรจน์ เย็นสวิัสดิ์ ผู้ก่อตั้ง Dutch Farm และที่ปรึกษาของมูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย)

ในนามของมูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) ขอแสดงความเสียใจและอาลัยอย่างสุดซึ้ง กับการจากไปของท่านวิโรจน์ เย็นสวิัสดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทโปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด ผู้ก่อตั้ง Dutch Farm และที่ปรึกษาของมูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) โดยกำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศลศพจะมีขึ้น ณ อ.ชนบท จ.ขอนแก่น

 45
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์