• หน้าแรก

  • โครงการของเรา

  • โครงการวิจัย การทดสอบการใช้ป้ายรณรงค์ในการลดพฤติกรรมการเผาของเกษตรกร กลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนในเขตพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย

โครงการวิจัย การทดสอบการใช้ป้ายรณรงค์ในการลดพฤติกรรมการเผาของเกษตรกร กลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนในเขตพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย

  • หน้าแรก

  • โครงการของเรา

  • โครงการวิจัย การทดสอบการใช้ป้ายรณรงค์ในการลดพฤติกรรมการเผาของเกษตรกร กลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนในเขตพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย

โครงการวิจัย การทดสอบการใช้ป้ายรณรงค์ในการลดพฤติกรรมการเผาของเกษตรกร กลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนในเขตพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย

Annexure 1: STATEMENT OF WORK (“Proposal”)
Title: The survey of C.A.R.I.N.G intervention for Burn Free Project for Climate Change Mitigation in Thailand
1 Objectives
1.1 To conduct a science-based survey related to C.A.R.I.N.G intervention in burn free project
1.2 To compare the impact of a health-related banner on the number of sign-ups to the burn-free movement with the impact of a money-related banner on sign-ups.
(The impact is referring to reduce the behavior of burning agricultural residue among the rice farmers and their communities)
2 Targets
2.1 Locations
2.1.1 9 provinces (Phitsanulok, Chiangrai, Phicit, Phrae, Phayao, Mae Hong Sorn, Chiangmai, Nan and Lumphun) of Northern region in Thailand
2.1.2 23 villages in those 9 provinces (Please see the names of villages in Annexure 4)
2.2 Target Groups
2.2.1 Members of rice farmers groups in the Northern region of Thailand
2.2.2 Community members in those 23 villages
3 Key elements of the survey
3.1 The guideline and questionnaire is prepared by INFLUENCE AT WORK UK (IAWUK)
3.2 The three conditions for this intervention are:
(i). Poor condition: those who are exposed to the banner with the ‘poor’ message
(ii). Healthy condition: those who are exposed to the banner with the ‘healthy’ message
(iii) Control condition: those who are not exposed to a banner
3.3 The Foundation for Agricultural and Environmental Conservation (Thailand) will have the burn-free training for rice farmers along with the survey of C.A.R.I.N.G intervention
4 Timeline of the survey
4.1 The 1st survey will be conducted from January to February 2020
4.1.1 the data input, the financial and activity report should be submitted on or before 31 March 2020
4.2 The 2nd survey will be conducted from mid- April to May 2020
4.2.1 the 2nd survey must be conducted at least 3 months after the 1st survey
4.2.2 the data input, the activity and financial report should be submitted on or before 30 June 2020
5 Rules have to be followed:
 The survey of each village must be finished before the date of the farmer training in that village out of 23 villages. The schedule of the two surveys is attached in annexure 1A
 The allocation of the three proposed conditions of banners (refer to annexure 4 – Burn-free sample size).
 The target groups for the 1st survey and the 2nd survey should be the same.
 Any change should inform the Grantor in advance, and get the written approval.
6 Data Collection & Data Input
6.1 The method , the guidelines and the questionnaires are referring to Annexure 3a – 3i
6.2 The sample size of the survey (refer to Annexure 4)
6
6.3 To commit the data input into the google doc or SPSS and send it to Grantor and IAWUK
6.4 The final comprehensive or summary and financial report should be submitted at the end of the grant term
6.5 Data analyze will be conducted by IAWUK
6.6 All the interviewees (community group) will be given a No Burn T-shirt as a gift

>>> สรุปผลการเก็บข้อมูลครั้งที่ 1 <<<
 987
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์