โครงการ การผลิตข้าวคุณภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

โครงการ การผลิตข้าวคุณภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ผู้รับผิดชอบ

นายไพรัช ทัพแสงศรี หัวหน้าเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร

ที่ปรึกษา ดร.ตะวัน ห่างสูงเนิน

มูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) 253/3 หมู่.3 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180

โทร 088-2526097 / 053-465545  E-mail: th_aec@hotmail.com

 

 1673
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์