โครงการอบรมเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน เพื่อนำสินค้าเกษตรเข้าสู่ตลาดออนไลน์ จ.ลำพูน

โครงการอบรมเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน เพื่อนำสินค้าเกษตรเข้าสู่ตลาดออนไลน์ จ.ลำพูน

22 กรกฎาคม 2563 ดร.ตะวัน ห่างสูงเนิน ประธานมูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) อาจารย์เจษฎากร ณ ลำพูน ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดมูลนิธิฯ พร้อมด้วยทีมการตลาด ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ตัวแทนกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จ.ลำพูน ภายใต้โครงการ ส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรสีเขียว" โดยความร่วมมือของมูลนิธิฯ และสำนักงานคลังจังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมมหาวิชชาลัยอุโมงค์ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรตามแนวทางเกษตรยั่งยืน โดยมีตัวแทนเกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสนใจเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก 257
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์