ต้อนรับคณะดูงาน ทีมอนุกรรมการ​ข้าวระดับประเทศ

ต้อนรับคณะดูงาน ทีมอนุกรรมการ​ข้าวระดับประเทศ

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 มูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) ต้อนรับคณะดูงาน ทีมอนุกรรมการ​ข้าวระดับประเทศ เยี่ยมชม กลุ่มนาแปลงใหญ่ ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ สมาชิกโครงการลดการเผา และลดการใช้สารเคมี ซึ่งมีสมาชิกทั้งหมด 87 คน ครอบคลุมพื้นที่ 1,043 ไร่ 


 249
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์