ตรวจเยี่ยมแปลงข้าว สมาชิกในโครงการลดการเผาฯ

ตรวจเยี่ยมแปลงข้าว สมาชิกในโครงการลดการเผาฯ

5 พฤศจิกายน 2563 ดร.ตะวัน ห่างสูงเนิน ประธานมูลนิธิฯ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลงข้าวของกษตรกรสมาชิกในโครงการลดการเผาบนพื้นที่การเกษตร ณ บ้านต้นขาม ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งกลุ่มสมาชิกผู้ปลูกข้าวบ้านต้นขาม มีสมาชิกที่เข้าร่วมโครงกาารลดการเผาทั้งหมด 98 คน ครอบคลุมพื้นที่กว่า 1,800 ไร่


 999
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์