ติดตาม ตรวจเยี่ยม สมาชิกลดการเผาบนพื้นที่สูง ณ บ้านแม่วาก อำเภอแม่แจ่ม

ติดตาม ตรวจเยี่ยม สมาชิกลดการเผาบนพื้นที่สูง ณ บ้านแม่วาก อำเภอแม่แจ่ม

2 พฤษจิกายน 2563 ทีมงานมูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) ออกติดตาม และตรวจเยี่ยมสมาชิกลดการเผาบนพื้นที่สูง ณ บ้านแม่วาก อำเภอแม่แจ่ม และได้เรียนรู้ความเป็นมาของมูลนิธิฮักเมืองแจ่ม และความเป็นมาของโครงการแม่แจ่มโมเดล โดย ครูอุทิศ สมบัติ ได้ถ่ายทอดประสบการณ์ และความรู้ที่ได้สั่งสมมายาวนานนับสิบๆปี ในถานะผู้ก่อตั้ง และประธานมูลนิธิฮักเมืองแจ่ม


 803
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์