โครงการรณรงค์เพื่ออากาศบริสุทธิ์และป่าสมบูรณ์ในพื้นที่สูงเขตจังหวัดภาคเหนือ

โครงการรณรงค์เพื่ออากาศบริสุทธิ์และป่าสมบูรณ์ในพื้นที่สูงเขตจังหวัดภาคเหนือ

ผู้รับผิดชอบ

นางสาวฉัตรลดา ชาน
นายวชิรวิทย์ ไชยวงศ์
นายไกรสร ใจอ้าย
นายศรีเงิน สนวิเศษณ์

ที่ปรึกษา ดร.ตะวัน ห่างสูงเนิน

มูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) 253/3 หมู่.3 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180

โทร 088-2526097 / 053-465545  E-mail: th_aec@hotmail.com

FB : Fresh-Air-Green-Fores

 1987
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์