โครงการจิตอาสา สู้ไฟป่า

โครงการจิตอาสา สู้ไฟป่า

ผู้รับผิดชอบ

มูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม(ประเทศไทย)

โดย นางสาวฉัตรลดา ชาน
นายวชิรวิทย์ ไชยวงศ์
นายไกรสร ใจอ้าย
นายศรีเงิน สนวิเศษณ์

ที่ปรึกษาโครงการ

ดร.ตะวัน   ห่างสูงเนิน ประธานมูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย)

เลขที่ 253/3 หมู่ 3 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180

โทร: 083-421-6879, 088-252-6097 E-mail : th_aec@hotmail.com

www.aecth.org

 

 2405
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์