อบรม ภายใต้โครงการเพื่ออากาศบริสุทธิ์ และป่าสมบูรณ์

อบรม ภายใต้โครงการเพื่ออากาศบริสุทธิ์ และป่าสมบูรณ์

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 มูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) ร่วมกับเทศบาลตำบลก้อ จัดกิจกรรมอบรม ภายใต้โครงการเพื่ออากาศบริสุทธิ์ และป่าสมบูรณ์ โดยมีหัวข้อ 3 หัวข้อ ได้แก่ เกษตรทางเลือก การทำปุ๋ยหมักจากซังและเปลือกข้าวโพด และ การทำอาหารหมักจากซังและเปลือกข้าวโพด ณ เทศบาลตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดยมีเกษตรกรให้ความสนใจเข้าอบรมในครั้งนี้กว่า 90 คน

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และสถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังยืน และกลางแจ้ง

อาจเป็นรูปภาพของ เด็ก, กำลังยืน และกลางแจ้ง

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ กลางแจ้ง และข้อความพูดว่า
 476
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์