• หน้าแรก

  • ข่าวสารและกิจกรรม

  • ร่วมกันทำแนวกันไฟระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำแนวกันไฟ ป้องกันการลุกลามของไฟป่า

ร่วมกันทำแนวกันไฟระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำแนวกันไฟ ป้องกันการลุกลามของไฟป่า

  • หน้าแรก

  • ข่าวสารและกิจกรรม

  • ร่วมกันทำแนวกันไฟระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำแนวกันไฟ ป้องกันการลุกลามของไฟป่า

ร่วมกันทำแนวกันไฟระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำแนวกันไฟ ป้องกันการลุกลามของไฟป่า

วันจันทร์ ที่ 8 มีนาคม 2564 ทีมนักส่งเสริมการเกษตร และอาสาสมัครมูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) ร่วมกับชุมชนบ้านแม่สะปึ๋งใต้ ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน จำนวน 50 คน ร่วมกันทำแนวกันไฟระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำแนวกันไฟ ป้องกันการลุกลามของไฟป่า ทั้งนี้ หากพบเห็นไฟป่า ขอความร่วมมือแจ้งสายด่วนพิทักษ์ป่า 1362 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง


 762
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์