รางวัลโล่เกียรติยศ

รางวัลโล่เกียรติยศ

มูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย)
ขอแสดงความยินดีกับองค์กร ที่ได้รับรางวัลโล่เกียรติยศ
เนื่องด้วยได้ดำเนินกิจกรรม ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
อันส่งผลให้เกิดการลดการเผา บนพื้นที่การเกษตรในประเทศไทย
อย่างต่อเนื่อง 👍👍👍ENG

 971
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์