แนวกันไฟได้ทำเพื่อยับยั้งไฟป่า

แนวกันไฟได้ทำเพื่อยับยั้งไฟป่า

วันที่ 23-27 มีนาคม 2564 ดร.ตะวัน ห่างสูงเนิน ประธานมูลนิธิฯ ทีมนักส่งเสริมการเกษตร และอาสาสมัครมูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย)
ร่วมกับผู้นำชุมชนและชาวบ้าน ทำแนวกันไฟ และทำฝายดักตะกอน

ซึ่งแบ่งเป็น 3 พื้นที่คือ
วันที่ 23 มีนาคม ทำที่ ต.วังทอง อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
วันที่ 24 มีนาคม ทำที่ ต.ก้อ อ.ลี้ จ.ลำพูน
วันที่ 27 มีนาคม 2564 ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน

โดยมีชาวบ้าน้ข้าร่วม จำนวนกว่า 100 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำแนวกันไฟ ป้องกันการลุกลามของไฟป่า
และทางมูลนิธิเกษตรรักสิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) ได้มอบเครื่องเป่าลม ไม้กวาด กล่องพยาบาล และหน้ากากผ้า ให้กับชุมชนนั้นๆ เพื่อใช้ในการทำแนวกันไฟในครั้งนี้ และครั้งต่อๆไป


แนวกันไฟได้ทำเพื่อยับยั้งไฟป่า และเป็นแนวตั้งรับในการดับไฟป่า แนวกันไฟจะสกัดเพลิงที่เกิดขึ้นจากพื้นที่ด้านหนึ่งไม่ให้ลุกลามไปอีกฟากหนึ่ง จะช่วยลดความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากไฟป่า 3147
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์