ไตรโคเดอร์มา (เชื้อรามหัศจรรย์)

ไตรโคเดอร์มา (เชื้อรามหัศจรรย์)

ไตรโคเดอร์มา (เชื้อรามหัศจรรย์)

               เชื้อราไตรโคเดอร์มา เป็นจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ที่นำมาใช้ในการควบคุมโรคพืชที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรา สามารถสร้างเส้นใยและผลิตสปอร์จำนวนมากรวมกันเป็นกลุ่มหนาแน่น จนเห็นเป็นสีเขียวเข้ม สำหรับกลไกในการออกฤทธิ์เพื่อทำลายเชื้อราโรคพืช ได้แก่ การสร้างเส้นใยพันรัด แล้วแทงเชื้อราสาเหตุโรคพืช การสร้างสารปฏิชีวนะ สารพิษและเอ็นไซม์เพื่อทำลายเส้นใยของเชื้อราสาเหตุโรคพืช การชักนำให้เกิดความต้านทานโรคขึ้นภายในพืช และช่วยละลายแร่ธาตุให้อยู่ในรูปที่เป็นประโยชน์ต่อพืช จึงช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชได้


เชื้อราไตรโคเดอร์มา สามารถควบคุมโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
- โรคตายพรายในกล้วย
- โรครากเน่าโคนเน่าในไม้ผล
- โรคกล้ายุบ กล้าเน่า โคนเน่า โรคยอดเน่าในพืชไร่
- โรคกล้าไหม้ โรคราเม็ดผักกาด โรคแอนแทรกโนส โรคเหี่ยวในพืชผักชนิดต่าง ๆ
- โรคกล้าเน่า โรคใบไหม้ โรคใบจุด โรคกาบใบแห้ง โรคเมล็ดด่างในข้าว

การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา
ฉีดพ่น เชื้อราไตรโคเดอร์มา 1 กิโลกรัม ผสมน้ำ 200 ลิตร เติมสารจับใบก่อนนำไปฉีดพ่นต้นพืชทุก 7 วัน เพื่อป้องกันการเกิดโรคคลุกดิน เชื้อราไตรโคเดอร์มา 1 กิโลกรัม ผสมรำลเอียด 4 กิโลกรัม ผสมปุ๋ยหมัก 100 กิโลกรัม เติมน้ำให้มีความชื้น 30 เปอร์เซ็นต์ นำไปหว่านในแปลงพืชผัก หรือโรยรอบโคนต้นไม้ผล และรองก้นหลุมก่อนนำต้นกล้าลงปลูก หลักการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาให้ได้ผล ควรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อการป้องกันโรคพืช คือใช้ตอนที่พืชจะแสดงอาการของโรค เพื่อเสริมสร้างให้พืชมีความต้านทานต่อโรค หากใช้ในขณะที่พืชเป็นโรคแล้ว เชื้อราไตรโคเดอร์มาจะช่วยลดความรุนแรงของโรคได้เอกสารอ้างอิง
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดพิษณุโลก : บทความด้านการเกษตร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
ชีวภัณฑ์เชื้อราไตรโคเดอร์มาในการป้องกันกำจัดโรคพืช (2561) : บริษัท ไดนามิคพันธุ์พืช จำกัด
 227
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์