การจัดการการเผาเกษตรกรรมด้วยแนวทางการจัดการภูมิทัศน์และการใช้ประโยชน์ฟางข้าว

การจัดการการเผาเกษตรกรรมด้วยแนวทางการจัดการภูมิทัศน์และการใช้ประโยชน์ฟางข้าว

วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 มูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) โดยเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ได้เข้าร่วมการสัมมนาแลกเปลี่ยนระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: การจัดการการเผาเกษตรกรรมด้วยแนวทางการจัดการภูมิทัศน์และการใช้ประโยชน์ฟางข้าว ซึ่งจัดโดยองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน หรือ GIZ ณ เดอะ ริเวอร์รี บาย กะตะธานี จังหวัดเชียงราย

การสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับการเผาเกษตรกรรม และหารือถึงความเหมาะสมในการจัดการฟางข้าวและวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตร


 293
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์