ภาวะโลกรวน คืออะไร ?

ภาวะโลกรวน คืออะไร ?🌍
ภาวะโลกรวน คืออะไร ?
⠀⠀⠀
🌡️ ภาวะโลกรวน หรือ Climate Change คือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกที่รุนแรงแปรปรวน และเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติต่าง ๆ ซึ่งสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะโลกรวนก็คือก๊าซเรือนกระจกที่มีปริมาณมากจนโลกไม่สามารถรักษาสมดุลไว้ได้นั่นเอง
⠀⠀⠀
🌦️ ภาวะโลกรวนไม่ได้หมายถึงแค่โลกร้อนเพียงเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงความผิดปกติของสภาพภูมิอากาศ และภัยพิบัติธรรมชาติที่เกิดขึ้น เช่น ฝนหลงฤดู พายุ ไฟป่า คลื่นความร้อน ธารน้ำแข็งละลาย
 1380
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์