อบรมเสริมศักยภาพชุมชน เพื่องการแข่งขัน อย่างเข้มแข็ง ที่ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

อบรมเสริมศักยภาพชุมชน เพื่องการแข่งขัน อย่างเข้มแข็ง ที่ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

20 ตุลาคม 2563 ดร.ตะวัน ห่างสูงเนิน ประธานมูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย)ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากร ในการอบรมเสริมศักยภาพชุมชน เพื่องการแข่งขัน อย่างเข้มแข็ง ที่ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
 425
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์