มูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) เข้าร่วมงานเปิดตัวสมาคมผู้ประเมินมูลค่าทางสังคมไทย

มูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) เข้าร่วมงานเปิดตัวสมาคมผู้ประเมินมูลค่าทางสังคมไทย

16 ธันวาคม 2565 มูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) โดยเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิฯ ได้เข้าร่วมงานเปิดตัวสมาคมผู้ประเมินมูลค่าทางสังคมไทย (Social Value Thailand Assosiation) ณ โรงแรม Wintree City Resort จังหวัดเชียงใหม่ ทางสมาคมได้จัดงานการประชุมสัมมนา “Social Value Thailand Forum 2022” โดยมีเป้าประสงค์เพื่อมุ่งสร้าง ทางเลือกการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน ซึ่งให้ความสำคัญกับผลกระทบและคุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดล้อมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ไม่ได้คำนึงถึงผลกำไรที่เป็นในเชิงการเงินเพียงอย่างเดียว แต่ยังพิจารณาถึงผลกระทบที่ สำคัญต่อผู้คนและสิ่งแวดล้อมในรูปแบบของผลกำไรทางสังคม โดยมีผู้เข้าร่วมงานทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สังคม และภาคการศึกษา ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาการประเมินคุณค่าสังคมในประเทศไทยและเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประเมิน เพื่อสนับสนุนการสร้างคุณค่าสังคมสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 232
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์