• หน้าแรก

  • ข่าวสารและกิจกรรม

  • มูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) โดย ดร.กฤษฎา ให้วัฒนานุกูล กรรมการมูลนิธิฯ ได้เข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง "คุณภาพสิ่งแวดล้อม คุณภาพอากาศ"

มูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) โดย ดร.กฤษฎา ให้วัฒนานุกูล กรรมการมูลนิธิฯ ได้เข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง "คุณภาพสิ่งแวดล้อม คุณภาพอากาศ"

  • หน้าแรก

  • ข่าวสารและกิจกรรม

  • มูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) โดย ดร.กฤษฎา ให้วัฒนานุกูล กรรมการมูลนิธิฯ ได้เข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง "คุณภาพสิ่งแวดล้อม คุณภาพอากาศ"

มูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) โดย ดร.กฤษฎา ให้วัฒนานุกูล กรรมการมูลนิธิฯ ได้เข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง "คุณภาพสิ่งแวดล้อม คุณภาพอากาศ"

5 เมษายน 2566 มูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) โดย ดร.กฤษฎา ให้วัฒนานุกูล กรรมการมูลนิธิฯ ได้เข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง "คุณภาพสิ่งแวดล้อม คุณภาพอากาศ: วาระเร่งด่วนแห่งชาติในการแสวงหาเครื่องมือเพื่อคุ้มครองสิทธิในชีวิตของประชาชน" ซึ่งจัดโดยคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า ณ อาคารรัฐสภา เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนวทางในการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศเพื่อคุ้มครองสิทธิในชีวิตจากแบบอย่างที่ดีของต่างประเทศ และนำเสนอกลไกที่เหมาะสมในการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศของไทย


ขอขอบคุณรูปภาพจากวุฒิสภา : https://www.facebook.com/SenateThailand/posts/pfbid0jw1a5vcXpHxeGFqFxzQdt4QrnstfEytcNGmf3zjgZNjK9sAPctVMe5dPW5e69sQ1l

 15696
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์